Animated Infographic

Infographic là hình thức trình bày các sự kiện, con số, dữ liệu một cách hấp dẫn và dễ dàng tiếp thu trong nháy mắt. Thông qua Infographic, những dữ liệu nhàm chán hay những con số “trần tục” được xử lý trở nên đầy màu sắc và đáng nhớ, giúp con người lưu giữ thông tin trực quan hơn nhiều so với việc đọc danh sách các con số hay xếp ngăn nắp vào các file thống kê.