Kinetic Typography

Kinetic Typography sẽ khiến chúng ta một lần nữa nhìn thấy những con chữ vượt ra khỏi sự im lặng vốn có của nó. Chúng ta sẽ lại khám phá những điều kỳ diện đằng sau những hình dạng độc đáo và khả năng diễn đạt vô hạn của chữ cái và từ ngữ.